Nyheter

Hold deg oppdatert på nyheter fra Miljøretta helsevern Hallingdal
 • Badevannskvalitet sommeren 2016

  [24.6.2016] Da var prøvesesongen for badevannskvalitet i gang igjen! Det vil bli tatt prøver på de mest brukte badeplassene i Hallingdal i juni, juli og august.

 • For seint å starte radonmåling

  [02.03.2016] Fristen for å starte opp radonmåling no i vinter har gått ut, sidan radon bør målast over minst to månadar mellom midten av oktober til midten av april.

 • Dropp solarium før sydenferien

  [1.3.2016] Å ta litt solarium før sydenferien gjør deg kanskje litt brun, men huden har ikke fått beskyttelsen den trenger.

 • Samlerapport skoletilsyn 2015

  [25.2.2016] Rapporten som omfatter resultat fra tilsyn med alle skolene i Hallingdal er nå klar.

 • Undersøker radon i nye boliger

  [2.2.2016] Statens strålevern skal kartlegge hvor mye radon det er i nye boliger. I disse dager får derfor utvalgte boliger i Norge, og også i Hallingdal, tilbud om gratis radonmåling i posten.

 • Fokus sikkerhet og renhold i lekeland og lekeparker

  [01.12.2015] Denne høsten har vi satt ekstra søkelys på sikkerhet og renhold i lekeparker og lekeland.

 • Kartlegging av gamle lekeplasser - prosjekt 2015

  [10.11.2015] Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

 • Badevannskvalitet sommeren 2015

  [04.07.2015] I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet på de mest brukte badeplassene i Hallingdal.

 • Radonkart for hallingdalskommunene

  [30.06.2015] Miljøretta helsevern Hallingdal har utarbeidet radonkart for alle kommunene i Hallingdal på bakgrunn av radonmålingar som er gjort i kommunene de siste 20 år.